Consell Regulador

El Consell Regulador, és un organisme que vetlla per un producte de qualitat.

A principis de 1996, la Unió Europea va otorgar a la sobrassada de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida, que extén la protecció concedida inicialment a España, al conjunt del territori de la Unió Europea.

La defensa de la denominació específica, l’aplicació del seu reglament, així com el foment i control de les sobrassades de Mallorca, a càrrec del Consell Regulador.

Funcions del consell regulador

Control del compliment dels requisits de producció, elaboració i curació de la sobrassada de Mallorca, amb la finalitat de mantenir les característiques essencials que la distingeixen.

Control de qualitat del producte mitjançant inspeccions a les empreses elaboradores i minucioses anàlisis fisicoquímiques i sensorials, aquestes darreres a través del nostre jurat de tast.

Control del porc negre amb la finalitat d’assegurar l’alimentació i criança adequades.

Composició del consell regulador

President
Sr.D. Jaime Ballester Puigrós

Vicépresident
Sr. D. Miguel Martí Truyols

Vocals Elaboradors:
Secció A
Sr.D. Francisco Tejedor Berga
Sr. D. Joan Jaume Matas
Sr.D. Pep LLuis Munar Masot

Secció B
Sr.D. Cristòfol Soler Cladera
Sr. D. Sebastia Cruellas Rossello

Vocals Tècnics:
Sr. D. Miguel A. Frau Caldentey,
Sr. D. Pere Quetglas Llodrá

Secretària
Sra. Dña. Antonia Mª Torres Oliver

ACREDITACIONS

El Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca està acreditat per ENAC amb l’acreditació num. 56/C-PR147 segons norma UNE-EN 45011 per a la a certificació de productes del sector agroalimentari (sobrassada)

El Consell Regulador, és un organisme que vetlla per un producte de qualitat.

A principis de 1996, la Unió Europea va otorgar a la sobrassada de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida, que extén la protecció concedida inicialment a España, al conjunt del territori de la Unió Europea.