loader image

CONSELL REGULADOR | NORMATIVA

Solicituts d'inscripció. Requisits de la Certificació.

BOE num 41 1994 Reglament Sobrassada de Mallorca. pdf

Normativa d’elaboració que conté els requisits que han de ser respectats a fi d’obtenir la certificació Sobrassada de Mallorca

Resolucions 1 i 3 1994 -Comercialització en terrines i impressió emblema (BOIB)

Resolucions que desenvolupen la comercialització en terrines de Sobrassada de Mallorca i la impressió de l’emblema en l’etiquetatge

Resolució 1997 – Llista d'aditius autoritzats (BOIB)

Regula l’ús d’additius en l’elaboració de Sobrassada de Mallorca

Modificació art. 12 reglament1997 – Presentacions Sobrassada (BOIB)

Modifica l’article 12 i descriu les denominacions de producte ateses les característiques dels budells utilitzats

Resolució 1996 – Budell biosintètic

Resolució que desenvolupa el curat i la comercialització amb budell biosintètic

Decret 9.2010 adaptació al D49.2004 Castellà

Any 2010. Nou règim jurídic i econòmic

Solicitudes de inscripción. Requisitos de la Certificación.

BOE num 41 1994 Reglamento Sobrasada de MAllorca. pdf

Normativa de elaboración que contiene los requisitos que deben ser respetados a fin de obtener la certificación Sobrasada de Mallorca

Resoluciónes 1 y 3 1994 -Comercialización en tarrinas e impresión emblema (BOIB)

Resoluciones que desarrollan la comercialización en tarrinas de Sobrasada de Mallorca y la impresión del emblema en el etiquetado

Resolución 1997 – Lista de aditivos autorizados (BOIB)

Regula el uso de aditivos en la elaboración de Sobrasada de Mallorca

Modificación art. 12 reglamento1997 – Presentaciones Sobrasada (BOIB)

Modifica el art 12 y describe las denominaciones de producto atendiendo a las caracterísiticas de las tripas utilizadas

resolución 1996 – Tripa biosintética

Resolucion que desarrolla el curado y la comercialización con tripa biosintética

Decreto 9.2010 adaptación al D49.2004 Castellano

Año 2010. Nuevo régimen jurídico y económico