loader image

NOTICIAS

ÈXIT DEL NOU PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT SENSORIAL PER A LA SOBRASSADA DE MALLORCA

En la reunió anual celebrada el passat 6 d’octubre es va exposar davant els elaboradors i mitjans de comunicació l’estat del nou procés que ha seguit el panell de tast aquests anys.

L’objectiu fonamental del present projecte ha estat el desenvolupament d’un nou procés de gestió de la qualitat sensorial innovador, dinàmic, informatitzat, complet i adaptat a la diversitat sensorial, aplicable a la certificació de la Sobrassada de Mallorca, i que millori sensiblement la metodologia implementada fins avui. Aquest objectiu principal s’ha desglossat en dos objectius parcials:

– El desenvolupament d’un sistema informatitzat de comunicació síncrona, a través d’estacions individuals. El disseny i posada a punt de sistemes informatitzats per a la gestió del control de qualitat sensorial suposa una millora substancial i una simplificació de les activitats implicades, alhora que redueix l’ús de paper, la interacció entre els membres del panell, els temps de mesura, el temps de dedicació dels tècnics del panell i els possibles errors associats al trasllat de resultats, el facilitant tot el procés.

– L’adaptació i avaluació de la metodologia de selecció, formació, entreno i qualificació de nous tastadors, així com del mètode d’anàlisi sensorial que permeti integrar en el jurat de tast i en el sistema de tractament de dades de la Sobrassada de Mallorca, a un conjunt de nous tastadors, dotats alguns d’ells de visió normal, i altres de visió reduïda. Les persones amb capacitat visual reduïda desenvolupen el seu sentit de l’olfacte i gust de manera més intensa que altres persones, percebent amb major intensitat els atributs no visuals i apreciant millor les diferències entre productes similars. Per això, es considera que disposar d’un panell de tast que incorpori persones amb capacitat visual reduïda permetrà millorar els resultats del control de qualitat del producte emparat. L’adaptació de les proves de selecció, formació i entreno permet que les persones amb discapacitats visuals siguin independents i puguin realitzar les proves de manera autònoma. D’aquesta manera, s’eliminen les possibles barreres i es millora la integració en la societat a persones amb discapacitats visuals greus.

A més de l’adaptació de les proves de selecció, també s’han adaptat diversos aspectes de la metodologia per a avaluar sensorialment la Sobrassada de Mallorca. Entre les quals trobam l’adaptació de la Guia d’avaluació sensorial de la Sobrassada de Mallorca per que sigui accessible, la identificació de les plaques de tast amb lletres i nombres amb relleu, l’adaptació de les tablets (augment del tamany de lletra i/o ús d’una eina que llegeix el contingut de la pantalla en veu alta), entre altres. Totes aquestes modificacions del sistema han estat validades, tant de la fase 1 per la digitalització del sistema de recollida de dades en les sessions de tast, com de la fase 2, per l’adaptació del sistema a tastadors amb DVG.

Gràcies a aquest projecte, s’ha obtingut un panell de tast resultant amb persones sense i amb discapacitats visuals greus, convertint-se en el primer panell de tast d’Espanya que inclou persones amb discapacitats.

L’equip de treball del projecte està compost per tècnics de;

I participen com a elaborador de producte emparat: empresa adscrita Embotits Aguilo SL. Núm. de registre d’elaboradors del CR: 04 i com a explotació ramadera ES RAFAL VELL i SON BOSCANA

Aquest projecte es pot dur a terme gràcies a les ajudes per a Projectes Pilot 2018 del PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DELS ILLES BALEARS 2014-2020.